loader
2021-09-03
Par ārkārtas biedru sapulces sasaukšanu Par ārkārtas biedru sapulces sasaukšanu

Par ārkārtas biedru sapulces sasaukšanu

LDO jaunumi

2021.gada 18.septembrī attālināti notiks ārkārtas LDO biedru sapulce

Biedrība “LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA” (turpmāk tekstā – LDO) informē, ka, pamatojoties uz LDO biedru – Šautriņu mešanas sporta klubs “Asās Adatas” un “VECUMNIEKI DARTS KLUBS” 2021.gada 27.augusta paziņojumu par biedru ārkārtas sapulces sasaukšanu (turpmāk tekstā – Paziņojums), un LDO statūtu 7.4.punktu1, tiek sasaukta ārkārtas LDO biedru sapulce.

 

Sapulces norises datums un laiks:       2021.gada 18.septembris plkst.1300

Sapulces norises vieta:                       Attālināti, izmantojot Skype platformu

 

Paziņojumā norādītā biedru ārkārtas sapulces gaita (darba kārtība):

1)        Esošās valdes atstādināšana;

2)        Statūtu izmaiņas;

3)        Jaunās valdes ievēlēšana;

4)        Citi jautājumi.

 

Ņemot vērā Paziņojumā norādīto aicinājumu, ar šo tiek izsludināta:

ü  LDO valdes locekļu amata kandidātu pieteikšanās2;

ü  LDO statūtu izmaiņu/grozījumu iesniegšana.

 

Termiņš valdes locekļu amata kandidātu pieteikumu un statūtu izmaiņu/grozījumu piedāvājumu iesniegšanai – līdz 2021.gada 17.septembrim (ieskaitot), nosūtot tos uz e-pastiem: valde@latviadarts.com un klubi@latviadarts.com.

 

LDO biedri tiek aicināti līdz 2021.gada 17.septembrim (ieskaitot) informēt LDO valdi, kā arī biedru ārkārtas sapulces sasaucējus par dalību un tā pārstāvi (pilnvaroto personu) ārkārtas LDO biedru sapulcē, nosūtot informāciju uz e-pastiem: valde@latviadarts.com, zanis.buklovskis@gmail.com un reno.roga@gmail.com.

 

 

1 Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LDO biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

 2 Atbilstoši LDO statūtu 8.1.punktam, LDO valde sastāv no četriem valdes locekļiem.

Article archive
Next tournament
19
NOV
2021

Bellevue Park hotel, Rīga, https://hotelbellevue.lv/

loader

Sponsors