loader
2021-10-14
Kas jāņem vērā saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju Kas jāņem vērā saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju

Kas jāņem vērā saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju

LDO jaunumi

No 11. oktobra līdz 11. janvārim, saistībā ar slimības Covid-19 izplatību, Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, kas nosaka augstākas epidemioloģiskās prasības vairākās jomās, tostarp sportā. Galvenais, kas jāņem vērā – procesi, kas līdz šim bija paredzēti dzeltenajā režīmā, turpmāk būs zaļajā (vakcinēts/pārslimojis) režīmā.

Vēršam uzmanību, ka no 2021. gada 11. oktobra stājas spēkā arī jaunie Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas turpmāk arī noteiks epidemioloģiskas drošības pasākumus, ciktāl MK rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nenosaka citādi.

MK rīkojums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pieejams: ŠEIT

MK Noteikumi Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” pieejami ŠEIT

Saistībā ar izsludināto Ārkārtas situāciju un jaunajiem ierobežojumiem 2021. gada 12. oktobrī notika valdes sēde, lai izrunātu aktuālo situāciju un sniegtu klubiem informāciju par iespējamām aktivitātēm šajā laikā. Valdes sēdes protokoli atrodami sadaļā: LDO lēmumi un protokoli.

Iepazīstinām ar īsu izvilkumu, kas noteikti ir jāņem vērā, bet protams ikvienam ir jāiepazīstas ar noteikumiem pilnībā:

  • Ārkārtējās situācijas laikā sacensības vai treniņi var notikt tikai zaļajā režīmā (t.i. norises vietā var atrasties tikai pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši dalībnieki un organizatori ar sadarbspējīgiem sertifikātiem);
  • Organizatori ir atbildīgi par sertifikātu un personas apliecinošu dokumentu pārbaudi;
  • Jebkādas sacensības vai treniņi var notikt tikai laika posmā no 6:00 līdz 21:00 (izņēmums var būt noteikumu punktā 5.45 minētie starptautiskie sporta pasākumi)
  • Diemžēl jauniešiem līdz 11 gadu vecumam ieskaitot dalība jebkādās sacensības līdz 11. janvārim ir liegta;
  • Uz jauniešiem no 12 gadu vecuma attiecas tieši tādi paši zaļā režīma nosacījumi, kā visiem pārējiem (vakcinēti/pārslimojuši) skolas testi šajā gadījumā neder;
  • Klubi un interešu grupas var organizēt sacensības, ja tās ir iekļautas Latvijas Darts Organizācijas sacensību kalendārā (par to, kā pieteikt sacensības iekļaušanai LDO sacensību kalendārā informācija atrodama 2021. gada 12. oktobra valdes sēdes protokolā Nr. 21/4);
  • Organizējot sacensības vai treniņus ir jāievēro MK noteikumi Nr. 662 un MK rīkojums Nr. 720 (skat. augstāk)

Ja rodas, kādi jautājumi vai neskaidrības, tad sazinieties ar LDO valdi rakstot uz e-pastu: valde[at]latviadarts.com.

!!! ATCERIETIES !!! Ja nejūtaties labi vai ir novērojamas iesnas vai elpvadu saslimšanas simptomi, tad noteikti neapmeklējiet nedz sacensības nedz treniņus. Esiet atbildīgi un saudzējiet sevi un sev tuvos. Tikai no mūsu pašu atbildīgas rīcības ir atkarīgs kā šī situācija attīstīsies.

LDO seko līdzi epidemioloģiskajai situācijai un izpildinstitūciju izdotajiem rīkojumiem.

Ar cieņu,

Latvijas Darts Organizācija

Article archive
Next tournament
19
NOV
2021

Bellevue Park hotel, Rīga, https://hotelbellevue.lv/

loader

Sponsors