loader
2018-12-14
Skārtots Latvijas reitings pirms LDO Latvijas kausa sacensībām Skārtots Latvijas reitings pirms LDO Latvijas kausa sacensībām

Skārtots Latvijas reitings pirms LDO Latvijas kausa sacensībām

LDO jaunumi

Pamatojoties uz LDO ārkārtas biedru sapulcē pieņemto lēmumu, ka nepieciešams sakārtot Latvijas reitingā piešķirtos punktus dalībniekiem, pamatojoties uz pārvarētajām kārtām sākot ar pirmo vetu un uzleju, lai tiktu ievērots godīgu rezultātu princips, ir veiktas korekcijas.

Diemžēl gan jāatzīst, ka dēļ tā, ka Irlavas Kausa sacensības tika izsētas iekļaujot Baltijas Kausa rezultātus, bet Liepājas Kausa sacensības tika izsētas izslēdzot Baltijas Kausa rezultātus, tad 100% precīzu un objektīvu reitingu vairs nav iespējams izveidot.

Šī iemesla dēļ tiks sakārtots un precizēts Reitinga piešķiršanas nolikums jaunajai 2019. gada seznai, lai izvairītos no liekām interpretācijām nākotnē un reitinga sastādīšanas principi būtu nepāprotami un visiem skaidri.

Ja tomēr ir kādas neskaidrības vai jautājumi par punktiem vai pamanāt neprecizitātes, tad nekavējoties informējiet atbildīgo par reitingu - Reno Roga rakstot uz e-pastu reno[at]latviadarts.com vai valde[at]latviadarts.com vai zvanot.

Latvijas reitings uz 14.12.2018

Article archive
Next tournament
24
AUG
2019

Priekule

loader

Sponsors