loader
2019-02-26
Oficiāls brīdinājums, izspēļu noteikumu izmaiņas un citas aktualitātes Oficiāls brīdinājums, izspēļu noteikumu izmaiņas un citas aktualitātes

Oficiāls brīdinājums, izspēļu noteikumu izmaiņas un citas aktualitātes

LDO jaunumi

Šogad ir izteikts pirmais oficiālais brīdinājums par ētikas un normu pārkāpumiem Marekam Gražulim un noteikts pārbaudes laiks līdz šī gada sezonas beigām. Tāpat pirms nākamajām Latvijas reitinga sacensībām Vecumnieku Kauss 2019 ir pieņemti jaunie Latvijas reitinga sacensību izspēļu noteikumi.

Vaiņodes Kausa sacensībās Mareks Gražuls tika iepazīstināts ar viņam izteikto oficiālo brīdinājumu Nr. 19/3 par pārkāpumiem Latvijas čempionāta 2019 sacensību laikā. Lai gan spēlētājs atteicās parakstīties par to, ka ir iepazīstināts ar lēmumu, tad tagad šis brīdinājums ir publicēts un pieejams LDO mājas lapas Lēmumu un protokolu sadaļā. Tādējādi Marekam ir iespēja apstrīdēt šo lēmumu 10 dienu laikā no publicēšanas brīža jeb līdz šī gada 13. martam.

Noteikumu izmaiņas

Lai gan pagājušā gada nogalē un šī gada sākumā enerģiski strādājām, lai sakārtotu visus saistošos noteikumus, tad tomēr laika trūkuma dēļ nebijām vēl sakārtojuši visus noteikumus. Taču tagad pateicoties raitam LDO biedru (klubu) balsojumam ir pieņemti Latvijas reitinga sacensību izspēļu noteikumi otrajā to redakcijā un tie ir pieejami Noteikumu sadaļā kopā ar pārējiem noteikumiem.

Tāpat ir izveidota arī ārvalstu spēlētāju licences pieteikuma forma, kura arī ir atrodama noteikumu sadaļā.

Vienīgie noteikumi, kuri pašlaik vēl nav izkoriģēti ir Latvijas pieaugušo izlašu atlases un sagatavošanās noteikumi. LDO biedri šo noteikumu sakārtošanu un apstiprināšanu ir uzticējusi LDO valdei, kuras mērķis ir tuvāko divu nedēļu laikā veikt nepieciešamās korekcijas un nosaukt 2019. gada Latvijas pieaugušo izlases kandidātus kungu un dāmu konkurencē, kuri pretendēs uz iekļaušanu pamata sastāvā startam Pasaules kausā, Rumānijā.

Izmaiņas sacensību datumos

Tikko saņemta informācija, ka saistībā ar neparedzētiem apstākļiem Latvijas reitinga sacensību Vecpiebalgas Kauss 2019 datums ir mainīts uz 30. martu.

2019. gada sezonas balvu fonda uzkrājums

No šī gada ir pieņemti jauni sezonas balvu fondu uzkrājuma noteikumi. Noteikti visi vēlētos zināt, kā tad tas viss izskatās skaitļos.

Ar šo gadu tiek noteikts, ka sezonas balvu fonds vairs nav fiksēts bet gan ir tieši atkarīgs no licencējušos spēlētāju skaita un arī katru sacensību dalībnieku skaita. Kā arī uzkrājums tiek veidots atsevišķi kungu un dāmu konkurencēs.

Pēc Vaiņodes Kausa 2019 esam veikuši apkopojumu un uzkrājums ir sekojošs:

Kungu konkurencē no licenču maksām uzkrājumā ir 685,00 EUR, kam klāt nāk vēl 169,00 EUR no sacensību dalībniekiem, kas kopā sastāda 854,00 EUR uzkrājumu.

Pēc jauno noteikumu sadalījuma pa vietām reitingā, tad pašlaik reitinga pirmā vieta sev garantētu 384 EUR naudas balvu, 2. vieta - 213 EUR, 3. vieta - 128 EUR, 4. vieta - 85 EUR un 5. vieta - 42 EUR. Ja līdz pat sezonas beigām saglabāsies tikpat kupls kungu sacensību apmeklējums, tad kopējais balvu fonds var izaugt līdz pat 1500 EUR un vairāk.

Dāmu konkurencē no licenču maksām uzkrājumā ir 200,00 EUR, kam klāt nāk vēl 45,50 EUR no sacensību dalībniecēm, kas kopā sastāda 245,40 EUR uzkrājumu.

Pēc jauno noteikumu sadalījuma pa vietām reitingā, tad pašlaik reitinga pirmā vieta sev garantētu 110 EUR naudas balvu, 2. vieta - 61 EUR, 3. vieta - 36 EUR, 4. vieta - 24 EUR un 5. vieta - 12 EUR. Ja līdz pat sezonas beigām saglabāsies tikpat liels dāmu sacensību apmeklējums, tad kopējais balvu fonds var izaugt līdz pat 450 EUR un vairāk. Protams ceram, ka dāmu konkurencē dalībnieču skaits aizvien pieaugs.

Article archive
Nākošās sacensības
29
JAN
2021

Bellevue Park hotel, Rīga

loader

Atbalstītāji