loader

LDO Valde

Žanis Buklovskis - valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi, pilnvaru termiņš 19.05.2027

Jurijs Botvinko - valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi, pilnvaru termiņš 19.05.2027

Reno Roga - valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi, pilnvaru termiņš 19.05.2027

Artūrs Bauze - valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi, pilnvaru termiņš 19.05.2027

Vita Grebska - valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi, pilnvaru termiņš 19.05.2027

Kristīne Zaķīte - valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi, pilnvaru termiņš 19.05.2027 - atkāpusies no amata no 20.02.2024

 

Valde ievēlēta biedru sapulcē 19.05.2023 (Biedru sapulces protokols Nr. 02/23) un ir apstiprināta ar Uzņēmumu Reģistra lēmumu no 03.08.2023.

loader

Atbalstītāji