loader

LDO Valde

Žanis Buklovskis - valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi, pilnvaru termiņš 17.09.2025

Jurijs Botvinko - valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi, pilnvaru termiņš 17.09.2025

Roberts Kovaļevskis - valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi, pilnvaru termiņš 17.09.2025

 

Valde ievēlēta biedru sapulcē 18.09.2021 (Ārkārtas biedru sapulces protokols Nr. 21/3) un ir apstiprināta ar Uzņēmumu Reģistra lēmumu Nr. 6-24/100956/1 no 13.10.2021.

loader

Atbalstītāji