loader
2023-05-08
Izglītojamies: Korekta tiesāšana Izglītojamies: Korekta tiesāšana

Izglītojamies: Korekta tiesāšana

LDO jaunumi
Ar šo sāksim vairāku īsu rakstu sēriju ar mērķi izglītot jaunos spēlētājus un izskaidrot dažādas sacensību noteikumu nianses. Tāpat tas būs noderīgs atgādinājums arī pieredzējušiem spēlētājiem, lai izvairītos no liekām domstarpībām sacensību laikā.

Spēļu tiesāšana

Spēļu tiesāšana ir katra sacensību dalībnieka kolektīvs pienākums un izvairīšanās no tās ir uzskatāma par necieņas izrādīšanu citiem spēlētājiem. Ja kāda iemesla dēļ nav iespējas vai varēšanas notiesāt spēli, tad pašam spēlētājam ir jāatrod sev aizstājēju.

Tāpat bieži rodas domstarpības par to kāda ir korekta tiesneša uzvedība tiesāšanas laikā. Latvijas reitinga sacensību noteikumu 13. punktā ir minēts “Tiesnešiem, kuri atrodas spēlētāju priekšā jāveic iespējami minimālas kustības metienu laikā.”.

Citiem vārdiem sakot - spēles tiesnesim tiesāšanas laikā ir jāatrodas ar muguru pret spēlētājiem mierīgā stājā, lai nekādā veidā neietekmētu/neiztraucētu spēlētāja mešanu. Nav jānodarbojas ar žestikulēšanu un citām liekām darbībām. Tāpat tiesnesim nav jāgriežas un jāskatās uz spēlētājiem. Tiesnesis var pagriezties tikai situācijā, ja spēlētājs to uzrunā vai ja visas trīs šautras atrodas mērķī. Pat ja starp šīm šautrām ir lielas pauzes, tad tiesnesis nedrīkst pagriezties pret spēlētājiem līdz mērķī ir visas trīs šautras. 

Tāpat tiesāšanas laikā tiesnesim nav jāsauc iemesto punktu skaits vai jāizsaka jebkādi citi komentāri. Spēles tiesnesim ir jāatbild spēlētājam, ja tas jautā cik ir iemest vai cik ir atlicis, bet šajā gadījumā drīkst tikai pateikt cik punkti ir atlikuši nevis norādīt, kāds dubultais sektors ir jāmet.

Viens no plašākajiem domstarpību iemesliem ir tiesnešu liekās kustības īpaši izšķirošos spēles momentos. Piemēram tiesnesis neredz kurā sektorā ir iedūrusies šautra, jo cita šautra to aizsedz. Šādā situācijā tiesnesim jāpaliek nekustīgi jo liecoties paskatīties, pirmām kārtām, tiek iztraucēta spēlētāja gatavošanās izšķirošajam/nākamajam metienam, izņemot, ja tā ir bijusi trešā šautra. Tāpat šāda liekšanās var būt arī bīstama, jo iespējams ka spēlētājs tieši tajā brīdī izmet nākamo šautru. Tiesnesis pirms spēlētāja metiena pabeigšanas var pārliecināties par to kurā sektorā trāpījusi šautra tikai tad, ja to prasa spēlētājs. Šis ir aktuāli gan spēles vidū gan spēles nobeigumā.

Vēl tiesnesim ir tiesības pieprasīt neizraut šautras no mērķa, ja tas nav paspējis saskaitīt iemesto punktu rezultātu, bet spēlētājam ir pienākums neizraut šautras līdz nav saskaitīts rezultāts jo pretējā gadījumā spēlētājs vairs nevar pierādīt iemesto punktu daudzumu un tiesnesis var ierakstīt tik punktus cik ir paspējis saskaitīt.

Jebkādu domstarpību gadījumā uzreiz ir jāiesaista sacensību galvenais tiesnesis vai tiesneša palīgs. Spēles tiesnesim nav jārisina dažādas konflikta situācijas un par starpgadījumiem ir jāinformē sacensību tiesnešus.

Ievērojot šos dažus principus mūsu visu spēles pieredze būs daudz patīkamāka un korektāka. Spēles tiesnesim ir jābūt iespējami nemanāmam, lai spēlētāji varētu nodemonstrēt savu labāko spēli bez ārējās iejaukšanās.

Article archive
Next tournament
02
JAN
2024

Pepsi Centrs, Uzvaras bulvāris 10, Rīga

loader

Sponsors