loader
19
JAN
2022

BAMS Masters 2022

BAMS pool house, Cēsu iela 18, Rīga

SIA “BAMS pool house” epidemioloģiski drošā vidē organizē iknedēļas šautriņu mešanas sacensības

 • Sacensību norises vieta: BAMS pool house, adrese: Cēsu iela 18, Rīga
 • Sacensību norises laiks: no plkst. 18:45
 • Sacensību regularitāte: katru nedēļu, trešdeinās
 • Dalībnieku reģistrācija: līdz plkst. 18:40
 • Sacensību organizators: SIA “BAMS pool house”, VRN: 40103744921
 • Atbildīgā persona: Jānis Kalniņš, tālr. Nr. 29117878
 • e-pasts: [email protected]

Noteikumi, pēc kādiem tiek izspēlētas sacensības:

 • Spēles sacensībās “MASTER 2022” visi dalībnieki (dāmas, kungi, jaunieši) aizvada individuālā, kopējā ieskaitē. Priekšrocību dāmām (ja nepieciešams) nosaka sacensību galvenais tiesnesis.
 • Visās spēlēs tiek spēlēta šautriņu mešanas spēle “501” ar vienkāršo sākumu un dubulto nobeigumu (SIDO), izņemot pārspēles (ja tādas būs nepieciešamas), kurās var tikt noteikta cita spēle.
 • Sacensību “MASTER 2022” dalībnieki tiek ielozēti apakšgrupās, kurās aizvada viena apļa izspēli, t.i., vienu spēli katrs ar katru (Round Robin). No katras apakšgrupas izslēgšanas turnīram (playoff) nekvalificējas viens spēlētājs

Vispārīgie noteikumi:

 1. Šautriņu mešanas sacensības “MASTER 2022” (turpmāk tekstā – Sacensības) tiek rīkotas epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot Latvijas Republikā (LR) noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.
 2. Sacensībās drīkst piedalīties tikai šautriņu metēji ar derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 3. Ierodoties Sacensību norises vietā, būs jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība vai autovadītāja apliecība).
 4. Reģistrējoties Sacensībām, dalībnieki piekrīt to personas datu apstrādei. Personas datu apstrādi veic Sacensību organizators, ievērojot LR spēkā esošos un saistošos normatīvos tiesību aktus. Dalībnieku nodotie personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas (pēc šī termiņa personas dati tiks dzēsti).
 5. Sacensību laikā dalībniekiem ir jāievēro LR spēkā esošie normatīvie tiesību akti un Sacensību organizatora iekšējie Kārtības noteikumi.
 6. Sacensību galvenais tiesnesis – Jānis Kalniņš.
loader

Sponsors