loader
2023-04-12
Izmaiņas sacensību noteikumos pirms Jēkabpils Kausa 2023 Izmaiņas sacensību noteikumos pirms Jēkabpils Kausa 2023

Izmaiņas sacensību noteikumos pirms Jēkabpils Kausa 2023

LDO jaunumi, Sacensību jaunumi
Šī gada 19. martā tika aizvadīta Latvijas Darts Organizācijas (LDO) biedru kopsapulce, kuras laikā kā viens no punktiem tika izskatīts šogad pieaugušais dalībnieku skaits, bet sacensību balvu fondi paliek nemainīgi. Sapulcē esošie biedri vienojās, ka ir nepieciešams veikt izmaiņas, lai situācija būtu godīga kā pret organizatoriem tā arī pret sacensību dalībniekiem. Biedri piekrita LDO ierosinājumam, ka balvu fondam ir jābūt piesaistītam dalībnieku skaitam.

Sākotnēji tika noorganizēta tikšanās starp LDO un visiem sacensību organizatoriem, lai apspriestu iespējamās izmaiņas un apzinātu iespējamo ietekmi uz organizatoru spējām, pie šāda dalības maksu sadalījuma principa, joprojām sekmīgi noorganizēt sacensības. Tā kā tika saņemts sacensību organizatoru apstiprinājums, tad LDO izveidoja darba grupu kurā bez LDO pārstāvja piedalījās arī BAMS Darts un ŠMK Prikule klubu pārstāvji.

Kopēji tika izstrādāts balvu fondu sadalījuma modelis un sagatavotas noteikumu izmaiņas apstiprināšanai valdē. Savukārt 10. aprīlī notika LDO valdes sēde, kurā šie noteikumi tika apstiprināti un tie stāsies spēkā no šī gada 17. aprīļa.

Latvijas reitinga sacensību izspēļu noteikumu izmaiņas

 1. Dzēsts noteikums, ka jaunieši, kuri kvalificējušies A divīzijai nevar startēt jauniešu sacensībās
 2. Veiktas korekcijas punktā 6.7. - koriģēta tabula atbilstoši punktiem 6.8. un 6.9. 
 3. Pievienots punkts 6.8. - situācijās kad ir 24, 48 vai 96 dalībnieki, tad ieteicams spēlēt apakšgrupas pa 3 dalībniekiem, bet pa 6 spēlētājiem var spēlēt, ja iespējams nodrošināt divus sacensību mērķus vienai apakšgrupai.
 4. Pievienots punkts 6.9. - noteikums par to, ka no grupām, kurās ir 5 vai 6 dalībnieki, tad izslēgšanas spēlēm kvalificējas maksimums 4 spēlētāji.
 5. Koriģēts punkts 9.3. - papildināts ar noteikumu, ka gandarījuma turnīrā piedalās izslēgšanas spēļu pirmās kārtas zaudētāji tikai tad, ja nav apakšgrupu pa 6 spēlētājiem.

Jaunākā noteikumu versija pieejama sadaļā Par mums -> Noteikumi

Balvu fondu un dalības maksu noteikumu izmaiņas

Izmaiņas ir veiktas tikai 3. punktā - Latvijas reitinga sacensību minimālā balvu fonda noteikumi. Mainīts princips, kā turpmāk tiks veidots sacensību balvu fonds. Sākot ar Jēkabpils Kausa sacensībām kungu A un B divīzijas, kā arī dāmu sacensību balvu fondi tiks piesaistīti spēlētāju skaitam. Sīkāk skatieties pašos noteikumos, bet piedāvājam arī vispārēju izvilkumu, lai varat iepazīties ar balvu fonda veidošanās principu.

 1. Tiks veidots kopējs sacensību balvu fonds, kuru veidos daļa no visu kungu (A un B divīzija) un dāmu sacensību dalības maksām. Balvu fondam tiks novirzītas sekojošas summas no katra spēlētāja dalības maksām:
  • Kungu A divīzija - 10 EUR
  • Kungu B divīzija - 7,50 EUR
  • Dāmu sacensības - 7,50 EUR
 2. Tad no kopējā balvu fonda tiks novirzīta noteikta daļa katru atsevišķu sacensību balvu fondam:
  • Kungu A divīzijai - 47,5% no kopējā balvu fonda
  • Kungu B divīzijai - 32,5% no kopējā balvu fonda
  • Dāmu sacensībām - 20% no kopējā balvu fonda
 3. Attiecīgi ari katrās atsevišķās sacensībās ir noteiks procentuāls balvu fonda sadalījums atkarībā no ieņemtās vietas - detalizēta informācija noteikumu 3.5. un 3.6. punktos.
 4. Lai izvairītos no tā, ka balvu fonda aprēķinā izveidojas neapaļas summas ar centiem, tad 3.7. punktā ir minēti noteikumi, kā veicama aprēķinu noapaļošana.

Kupumā veidojot šos noteikumus un procentuālo sadalījumu starp visām sacensībām, tika ievērots aptuveni līdzvērtīgs princips iepriekšējam sadalījumam, bet attiecīgi tagad balvu fonds var pieaugt vai samazināties atkarībā no dalībnieku skaita. Tas protams palielina organizatoru finansiālos riskus situācijās, ja ierodas mazs sacensību dalībnieku skaits, bet pavisam noteikti ir daudz godīgāks attiecībā uz sacensību dalībniekiem.

Tāpat sacensību tiesneši kopā ar sacensību organizatoru, pēc dalībnieku reģistrācijas noslēguma, informēs spēlētājus par attiecīgo sacensību balvu fonda apmēriem.

Jaunākā noteikumu versija pieejama sadaļā Par mums -> Noteikumi

Article archive
Next tournament
02
JAN
2024

Pepsi Centrs, Uzvaras bulvāris 10, Rīga

loader

Sponsors